Το σπίτι του 2020 σήμερα!

Οι καταναλώσεις του Μαρτίου 2016

Ανακοινώνουμε τις καταναλώσεις ενέργειας του Μαρτίου 2016 στο κτίριο Passivistas:TheHouseProject. Οι μετρήσεις σε αυτην την περίοδο έγιναν τόσο  με βάση τις ενδείξεις στο ρολόι της ΔΕΗ, όσο και με το εγκατεστημένο σύστημα μετρήσεων της MEAZON. Φυσικά πάντα λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού που είναι εγκατεστημένος από τις 28/12/15 στο κτίριο, εμπλουτίστηκε με δεδομένα και από το χώρο του γραφείου και  τα στοιχεία του οποίου θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με τους αναθεωρημένους υπολογισμούς που έχουν γίνει με το PHPP , η ετήσια κατανάλωση του κτιρίου θα πρέπει να είναι η εξής :

ΡΕΥΜΑ                               1389,0    Kwh ή 34%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ                        1321,0     Kwh ή 32%

ΒοηθητικοΡεύμα                   633,06   Kwh ή 16%

ΨΥΞΗ                                  379,69    Kwh ή 9%

ΖΝΧ                                     354,0  Kwh ή 9%

ΣΥΝΟΛΟ                           4.076,70  Kwh ή 100%

ΑΝΑ ΗΜEΡΑ                        11,17   Kwh

ΑΝΑ Ημερα χωρις Θ/Ψ και ΖΝΧ         5,54   Kwh

Με βάση τους υπολογισμούς η ανάγκη σε θέρμανση κατά το μήνα Μάρτιο θα πρέπει να κυμαίνεται στις 184 kWh. Αντίστοιχα η ανάγκη σε ΖΝΧ που δεν καλύπτεται από τα ηλιακά έχει υπολογιστεί σε 14 kWh. Έτσι προκύπτει κατά ασφαλή προσέγγιση ότι η συνολική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου κατά το μήνα Μάρτιο θα έπρεπε να κυμανθεί στις 5,54kWh * 31 ημέρες + 184 + 14Kwh = 369,73 kWh.

Με βάση τις μετρήσεις μας αυτή ήταν  326 kWh ή 10,51 Kwh/ημέρα ή 1,80 ευρώ/ημέρα*.

Oι διακυμάνσεις θερμοκρασίας εντός και εκτός κτιρίου φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

march temp

march office temp

Τον Μαρτιο έχουμε καταγεγραμμένα και τα δεδομένα ποιότητας αέρα στους χώρους του κτιρίου, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση ενέργειας.

march co2

Τέλος παρακάτω οι καταναλώσεις συνολικής ενέργειας  και ενέργειας για θέρμανση του κτιρίου.

energy march

Το κτίριο πλέον λειτουργεί με λιγότερο από 0,5 KW ενέργεια, ενώ η θέρμανση φαίνεται να έχει κλείσει οριστικά με το τέλος Μαρτίου.

mean power march

Για μια ακόμη φορά επιβεβαώνεται η αξιοπιστία του PHPP και του σχεδιασμού του κτιρίου.

Translate »