Το σπίτι του 2020 σήμερα!

Virtual Net Metering : Δικαίωμα στην επιλογή

Θα μπορούσα να τις δώσω στο γείτονα μου, στο Δήμο έναντι δημοτικών τελών, στο σχολείο της γειτονιάς, στο σπίτι των γιων μου που σπουδάζουν.
Έχω και θα έχω όλο και περισσότερη περίσσεια ενέργειας από αυτοπαραγωγή, γιατί το σπίτι μου είναι παθητικό και καταναλώνει ελάχιστα.
Η νομοθεσία όμως δεν επιτρέπει να διαθέσω την περίσσεια ενέργειας που παράγω όπως εγώ θέλω, αλλά απλά την χαρίζω στη ΔΕΗ, η οποία φυσικά την παίρνει μετά χαράς.

Translate »