Το σπίτι του 2020 σήμερα!

Ειδικές Παρουσιάσεις και Δεδομένα Έργου

Η παρουσίαση του έργου στο 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Παθητικών Κτιρίων

Το τεύχος πιστοποίησης του έργου από Διεθνές Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου με τη χρήση του PHPP.

Translate »