Το σπίτι του 2020 σήμερα!

Η Βασική Ιδέα

Η ομάδα των Passivistas σε συνεργασία με το  Ε.Ι.ΠΑ.Κ υλοποίησε  το πιλοτικό έργο Passivistas:the house project, όπου ανακαίνισε  για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια μονοκατοικία του 1965  στου Παπάγου, επι της οδού Αναστάσεως 112,  σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου (ένα πρότυπο ιδιαίτερα διαδεδομένο στην κεντρική Ευρώπη και Αμερική), δηλαδή δημιουργήσαμε μια κατοικία με τη μικρότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση, με μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο  και ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Αυτό δεν είναι απλά μια δική μας ιδέα, αλλά αυτό που επιτάσσουν οι ευρωπαικές οδηγίες για το 2020 και το ενδιαφέρον μας για την προστασία του πλανήτη.

Το κτίριο αναβαθμίστηκε ενεργειακά σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου (Passive House) με στόχο να ελαχιστοποιηθεί  η ανάγκη συμβατικής θέρμανσης ή κλιματισμού και να ικανοποιούνται οι διεθνώς αποδεκτές συνθήκες άνεσης και ποιότητας εσωτερικού αέρα. Το έργο σχεδιάστηκε και θα υλοποιήθηκε από στελέχη του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, πιστοποιημένους σχεδιαστές παθητικών κτιρίων σε συνεργασία με εταιρείες παραγωγής και εμπορίας παθητικών συστημάτων.

Το κτίριο  είναι και έδρα του Ινστιτούτου μας και κόμβος ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μηχανικών και τεχνιτών όλων των κλάδων της οικοδομής, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.

Η κατοικία αυτή  είναι προσβάσιμη στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα επόμενα επτά χρόνια, ενώ παράλληλα μετρήσεις που θα γίνονται για την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου θα είναι δημόσια προσβάσιμες στο διαδίκτυο.

Ήδη στους χώρους του κτιρίου πραγματοποιήθηκαν ένα τριήμερο Open Days για το κοινό, στα πλαίσια των ετήσιων διεθνών ημερών ανοιχτών παθητικών κτιρίων, και τέσσερα σεμινάρια πιστοποίησης σχεδιαστών παθητικών κτιρίων, ενώ προγραμματίζονται και τα επόμενα.

Κατά τις φάσεις υλοποίησης των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, ο στόχος του έργου ήταν να λειτουργήσει ως «κυψέλη» εκπαίδευσης, κοινωνικής ενημέρωσης & διάδρασης υλοποιώντας τους κάτωθι άξονες δράσης:

  • Τεχνικές παρουσιάσεις για μηχανικούς από το σύνολο των εμπορικών εταιρειών τα υλικά των οποίων θα εφαρμοστούν στο έργο.
  • Εργαστήρια εκπαίδευσης τεχνιτών κατά τις φάσεις αναβάθμισης του κτιρίου.
  • Επισκέψεις σπουδαστών ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ και in situ παρουσίαση του έργου, των κατασκευαστικών φάσεων, λεπτομερειών και του τρόπου μελέτης και εκτέλεσης αυτού.
  • Συνεργασία με τη Τοπική αυτοδιοίκηση για οργανωμένες επισκέψεις και in situ ενημέρωση πολιτών σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης ιδιωτικών ακινήτων.

Μετά την ολοκλήρωσή του το έργο Passivistas:the house project  λειτουργεί ως κοινωνικός «πυρήνας» συνεργατικών δράσεων μέσω των κάτωθι ενεργειών:

  • Το ισόγειο του έργου λειτουργεί ως επιδεικτική κατοικία  ανοιχτή για οργανωμένες επισκέψεις, διαλέξεις & παρουσιάσεις στο ευρύ κοινό και σε μηχανικούς, κ.τλ.
  • Ο χώρος του υπογείου λειτουργει ως έδρα του Ε.Ι.ΠΑ.Κ καθώς και ως χώρος σεμιναρίων, διαλέξεων παρουσίασης του συνόλου των σταδίων της ενεργειακής αναβάθμισης και της διαδικασίας πιστοποίησης ενός παθητικού κτιρίου.
  • Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα το έργου στην οποία  μπορεί κάθε πολίτης, μηχανικός και τεχνίτης  να ενημερωθεί για τον τρόπο σχεδιασμού, τα στάδια υλοποίησης, τις προδιαγραφές των υλικών και ελέγχων καθώς και να δει online μέσα από ανοιχτά δημόσια δεδομένα μετρήσεις της πραγματικής λειτουργίας και κατανάλωσης του κτιρίου, λαμβάνοντας την απαιτούμενη πληροφορία για το πώς μπορεί να εξοικονομήσει δραστικά ενέργεια στο σπίτι του, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής του και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Translate »