Το σπίτι του 2020 σήμερα!

Η ενεργειακή αναβάθμιση

Στόχος της ενεργειακής αναβάθμισης ήταν να πετύχουμε τους στόχους ενεργειακής κατανάλωσης ενός παθητικού κτιρίου, δηλαδή :

 • ανάγκες για θέρμανση ή ψύξη: QH ≤ 15 kWh/(m²a)
 • συνολικές ενεργειακές ανάγκες πρωτεύουσας ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος: QP ≤ 120 kWh/m²a

Οι παραπάνω τιμές κατανάλωσης ενέργειας αντιστοιχούν πλέον στο 15-20% περίπου της κατανάλωσης του υφιστάμενου κτιρίου. Τα μεγέθη αυτά πιστοποιούνται τόσο με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ 2011 (το κτίριο μετά την αναβάθμιση του είναι Α+), όσο και από το ΕΙΠΑΚ σε συνεργασία με το Γερμανικό Ινστιτούτο Passiv Haus Institut (www.passiv.de) και, μετά την ολοκλήρωσή του, το κτίριο διαθέτει και πιστοποιητικό “Passive House EnerPHit Plus”.

Η επίτευξη των στόχων έγινε μέσω της μοντελοποίησης του κτιρίου με λογισμικό PHPP και DESIGNPH και η όλη διαδικασία ήταν υπό την εποπτεία του ΕΙΠΑΚ και του PHI. Τέλος, τo έργο εντάχθηκε σαν Observer Project στα ευρωπαϊκά προγράμματα EUROPHIT (http://europhit.eu/) και SIMFONIA. Το έργο επιλέχθηκε ανάμεσα σε 350 υποψήφια έργα και θα παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στο 200 Παγκόσμιο Συνέδριο Παθητικών Κτιρίων στο Darmstadt της Γερμανίας τον προσεχή Απρίλιο. Το έργο βραβέυθηκε ήδη στα πλαίσια των Energy Mastering Awards 2015 ως βέλτιστη πρακτική εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα.

Οι βασικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

 • Μόνωση του κελύφους του κτιρίου με θερμοπρόσοψη εξωτερικά, ώστε αυτό να αποκτήσει ένα μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας <0,20W/m2K.
 • Μόνωση του δώματος, ώστε αυτό να αποκτήσει ένα συντελεστή θερμοπερατότητας <0,15W/m2K.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέας τεχνολογίας με τριπλούς υαλοπίνακες, με συντελεστή θερμοπερατότητας <1,00W/m2K.
 • Βελτιστοποίηση της σκίασης αλλά και των ηλιακών κερδών του κτιρίου, τόσο στα κουφώματα όσο και περιμετρικά.
 • Ενίσχυση της αεροστεγανότητας του κτιρίου ώστε αυτή να φτάσει κάτω από 1,0 ACH στα 50Pascal (n50). Οι μετρήσεις απέδειξαν ότι η αεροστεγανότητα του κτιρίου έφτασε στο 0,56 ACH στα 50Pascal (n50).
 • Τοποθέτηση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση ενέργειας σε συνδιασμό με γεωθερμικό εναλλάκτη και προθέρμανση ή πρόψυξη του αέρα, ώστε να καλύπτονται στο μέγιστο βαθμό οι ανάγκες του κτιρίου, αλλά και να εξασφαλίζεται η κορυφαία ποιότητα εσωτερικού αέρα στο κτίριο.
 • Τοποθέτηση ηλιοθερμικού συστήματος για το ζεστό νερό χρήσης.
 • Κατάργηση τζακιού
 • Πλήρης κατάργηση του συμβατικού συστήματος καλοριφέρ καθώς και των παλαιών κλιματιστικών και τοποθέτηση ενός μόνο κλιματιστικού για την κάλυψη των αναγκών ψύξης ολόκληρου του κτιρίου.
 • Χρήση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης και φωτισμού οικονομίας.
 • Τοποθέτηση Φ/Β στο δώμα για την αξιοποίηση του Net-metering, πράγμα που καθιστά το κτίριο ενεργειακά ουδέτερο.
 • Σύστημα μέτρησης και παρουσίασης μετρήσεων.
Translate »