Το σπίτι του 2020 σήμερα!

Η μόνωση του κελύφους και η αντιμετώπιση των θερμογεφυρών

DSC_3212

Το προϋπάρχον κτίριο του έργου  Passivistas ήταν του συνήθη δομικού τύπου: είχε σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκες, κολώνες και δοκάρια) και τοίχους πλήρωσης από τούβλα πάχους 25 εκ., σοβατισμένους εκατέρωθεν, με συντελεστή θερμοπερατότητας για την τοιχοποιΐα από σκυρόδεμα Uσ.= 2,8-3,2 W/(m2a) και για την τοιχοποιΐα από τούβλο Uτ.= 1,952 W/(m2a). Το κτίριο ήταν εντελώς αμόνωτο θερμικά, με μεγάλες θερμογέφυρες σε όλη σχεδόν την περίμετρό του εξαιτίας δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα που προεξείχαν του κτιριακού κελύφους (μπαλκόνια και στέγαστρα) καθώς και από την συνήθη τοποθέτηση των κουφωμάτων.

IMG_20150717_145345

Από την ενεργειακή μελέτη σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου προέκυψε η ανάγκη προσθήκης θερμομόνωσης σε όλες τις  επιφάνειες του κτιριακού κελύφους σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Χρησιμοποιήθηκε διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 15 εκ. και ακρυλικός σοβάς πάχους 4 χιλ.για τις τοιχοποιίες με  συντελεστής θερμοπερατότητας για την τοιχοποιΐα  Uσ.=0,19 W/(m2Κ). Στην στέγη επιλέγθηκε για στατικούς λόγους ελαφριά μόνωση αποτελούμενη απο διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 30 εκ. και δύο αυτοκόλλητα ασφαλτόπανα. Στο υπόγειο και στις εδαφόπλακες, όπου δεν υπήρχε δυνατότητα τοποθέτησης της μόνωσης εξωτερικά, τοποθετήθηκε διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 5 εκ εσωτερικά.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_20150914_151925

 

 

 

 

 

 

Επίσης, μελετήθηκαν και επιλύθηκαν όλες οι υπάρχουσες θερμογέφυρες, έτσι ώστε να έχουν την μικρότερη δυνατή επιρροή στην απαίτηση για θέρμανση ή ψύξη του κτιρίου. Για την αντιμετώπισή τους, τα δομικά στοιχεία που προεξείχαν του κτιριακού κελύφους (μπαλκόνια και στέγαστρα) καλύφθηκαν περιμετρικά με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 5 εκ. και ακρυλικό σοβά πάχους 4 χιλ. Στο δάπεδο των μπαλκονιών χρησιμοποιήθηκαν ειδικά κεραμικά πλακίδια εξωτερικού χώρου με εξηλασμένη πολυστερίνη κολημμένη εργοστασιακά στην κάτω πλευρά τους. Η τοποθέτηση των κουφωμάτων επανασχεδιάστηκε ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι θερμογέφυρες.

DET-08

Translate »