Το σπίτι του 2020 σήμερα!

Συνάντηση για την θερμοπρόσοψη

DSC_0333CAM00341

Συναντήθηκαν την Παρασκευή 26/6/15 στο χώρο του έργου μέλη της μελετητικής ομάδας με εκπροσώπους των εταιρειών που θα αναλάβουν την θερμοπρόσοψη του κτιρίου. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών ECOCOSMOS και KRAFT – BIOCLIMA.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκαν τα μέρη της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου που θα αναλάβει κάθε εταιρεία, η κοκκομετρία της τελικής επιφάνειας, ενώ συζητήθηκαν όλα τα τεχνικά θέματα και ο προγραμματισμός έναρξης των εργασιών.

Translate »