Το σπίτι του 2020 σήμερα!

Οι καταναλώσεις του Ιανουαρίου 2016

Ανακοινώνουμε τις καταναλώσεις ενέργειας του Ιανουαρίου 2016 στο κτίριο Passivistas:TheHouseProject. Οι μετρήσεις σε αυτην την περίοδο έγιναν τόσο  με βάση τις ενδείξεις στο ρολόι της ΔΕΗ, όσο και με το εγκατεστημένο πλέον σύστημα μετρήσεων της MEAZON το δεύτερο 15ήμερο του μήνα. Φυσικά πάντα λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού που είναι εγκατεστημένος από τις 28/12/15 στο κτίριο, εμπλουτίστηκε με δεδομένα και από το χώρο του γραφείου και  τα στοιχεία του οποίου θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με τους αναθεωρημένους υπολογισμούς που έχουν γίνει με το PHPP , η ετήσια κατανάλωση του κτιρίου θα πρέπει να είναι η εξής :

ΡΕΥΜΑ                               1389,0    Kwh ή 34%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ                        1321,0     Kwh ή 32%

ΒοηθητικοΡεύμα                   633,06   Kwh ή 16%

ΨΥΞΗ                                  379,69    Kwh ή 9%

ΖΝΧ                                     354,0  Kwh ή 9%

ΣΥΝΟΛΟ                           4.076,70  Kwh ή 100%

ΑΝΑ ΗΜEΡΑ                        11,17   Kwh

ΑΝΑ Ημερα χωρις Θ/Ψ και ΖΝΧ         5,54   Kwh

Με βάση τους υπολογισμούς η ανάγκη σε θέρμανση κατά το μήνα Ιανουάριο θα πρέπει να κυμαίνεται στις 414 kWh. Αντίστοιχα η ανάγκη σε ΖΝΧ που δεν καλύπτεται από τα ηλιακά έχει υπολογιστεί σε 82 kWh. Έτσι προκύπτει κατά ασφαλή προσέγγιση ότι η συνολική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου κατά το μήνα Ιανουάριο θα έπρεπε να κυμανθεί στις 5,54kWh * 31 ημέρες + 414 + 82Kwh = 667,73 kWh.

Με βάση τις μετρήσεις μας αυτή ήταν 602,35,96 kWh ή 19,43 Kwh/ημέρα ή 3,30 ευρώ/ημέρα*.

Tο αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό και επιβεβαίωνει και πάλι τους υπολογισμούς και την αξιοπιστία του PHPP. Η  μειωμένη κατανάλωση οφείλεται στο γεγονός  ότι το γραφείο του κτιρίου ξεκίνησε να λειτουργεί  πληρως και να θερμαίνεται συστηματικά στις 15/1. Από την άλλη βέβαια ο μήνας είχε 15 ημέρες αρκετά κρύες και χωρίς ηλιοφάνεια, με θερμοκρασίες κάτω από τον μέσο όρο.

Μέσα στο μήνα θα εγκατασταθεί στην κατοικία κλιματιστική μονάδα, χορηγία της DAIKIN , ισχύος 2,0KW και ενεργειακής κλάσης Α+++, με την οποία θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η ανάγκη σε τελική ενέργεια θέρμανσης , ενώ θα εξασφαλιστεί και ο ομαλός κλιματισμός του κτιρίου το καλοκαίρι.

Oι διακυμάνσεις θερμοκρασίας εντός και εκτός κτιρίου φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

january

Στο παρακάτω διάγραμμα δείτε τη διακύμανση του συνολικού ηλεκτρικού φορτίου που απαιτήθηκε για τη λειτουργία του κτιρίου το 2ο 15ημερο του μήνα.

january load

Στο παρακάτω διάγραμμα δείτε την συνολική απαίτηση ισχύος φορτίου όπως καταγράφηκε απο το συστημα μετρητών της MEAZON για τη θέρμανση του κτιρίου το 2ο 15ήμερο του μήνα. Γίνεται αντιληπτό ότι το κτίριο , ακόμη και τις πολύ κρύες ημέρες θερμάνθηκε με πολύ λιγότερο από  1KW

january heating

Τέλος δείτε σε ποια όρια διακυμάνθηκε το CO2 στο εσωτερικό του κτιρίου κατά τον μήνα Ιανουάριο, πράγμα που αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα εσωτερικού αέρα που εγγυάται στο σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση ενέργειας.

january ppm

*η τιμή της κιλοβατώρας έχει τεθεί 0,17ευρώ και περιλαμβάνει όλες τις πρόσθετες χρεώσεις, πλην Δημοτικών Τελών και ΕΡΤ.
Translate »